АШИГЛАЛТЫН АЛБА

Ашиглалтын алба

Ашиглалтын алба нь Дархан хотын дулаан хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр хангах, орон сууцны байруудын дулааны зангилааны шугам тоноглолын ашиглалт, засвар үйлчилгээ, горим тохируулга, зүгшрүүлэлт хийх, ДЭХ хэрэглэгчдэд төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг хариуцан ажиллах үндсэн үүрэг бүхий “ДДС” ТӨХК-ийн техникийн нэгж юм