ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТЭС

Хангамжийн хэлтэс

Хангамжийн хэлтэс нь компанийн дулаан хангамжийн найдвартай үйл ажиллагааг тасралтгүй хангахад зайлшгүй шаардлагатай сэлбэг материал болон машин  механизм, объектын харуул хамгаалалт, аюулгүй байдлыг ханган ажиллах нэгж юм.