Хууль

Д/ДХУУЛЬ, ДҮРЭМ ЖУРМЫН НЭРБАТЛАГДСАН ОГНОО
1Компанийн тухай хууль2012/02/01
2АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ
3ОРОН СУУЦНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
4Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хууль
5Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тухай хууль
6Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль
7Хөдөлмөрийн тухай хууль
8НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ
9ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ
10ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ