Мэдээ мэдээлэлФото мэдээ

2020-2021 оны халаалтын улирлын аж ахуйн нэгж байгууллага, хувийн орон сууцны хэрэглэгчтэй байгуулах дулааны эрчим хүчний гэрээ 9-р сарын 03-аас эхэлсэн, 10-р сарын 01 байдлаар ААНБ-66,6%, ХОС-78%-тай гэрээ хийгдсэн байна

2020.09.30-ны байдлаар төвлөрсөн дулаан хангамжид шинээр холбогдох техникийн нөхцөл 95 иргэд хүссэнээс 85 иргэн ААНБ-д зөвшөөрөл олгогдож 2020-2021 оны халаалтын улиралд 22 ААНБ, ХОС дулаан хангамжийн системд холбогдсон байна. 2020-2021 оны халаалтын улирлын аж ахуйн нэгж байгууллага, хувийн орон сууцны хэрэглэгчтэй байгуулах дулааны эрчим хүчний гэрээ 9-р сарын 03-аас эхэлсэн, 10-р сарын 01 байдлаар ААНБ-66,6%, ХОС-78%-тай гэрээ хийгдсэн байна. Нөхцөл байдлаас шалтгаалж ААНБ-ийн гэрээний хугацааг 2020.10.15 хүртэл сунгаж байгаа тул энэ хугацаанд гэрээ байгуулан ДЭХ-ээр хангагдана уу.

Цааш үзүүлэх

Холбоотой нийтлэлүүд

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close