Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
Nнженер техникийн ажилтнууд, албан хаагчдыг компанийн удирдлагын зүгээс шагнаж урамшуулав.

2018-2019 онд “ДДС” ТӨХК нь Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2015 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж баталгаажуулалтын гэрчилгээ хүлээн авсан. Стандарт нэвтрүүлэхэд идэвх санаачлагатай ажилласан инженер техникийн ажилтнууд, албан хаагчдыг компанийн удирдлагын зүгээс шагнаж урамшуулав


Шинэ мэдээ
2020-04-03 13:52:54
2020-04-03 13:49:59
2020-03-24 15:48:46
2020-03-17 10:16:44
2020-03-11 15:51:13
2020-03-05 16:09:25

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04