Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
ЗАРЛАЛ

1.    Шинэ хуучин Дарханыг холбосон шугамын шинэчлэлтийн ажилтай холбогдон Дархан хотын дулаан хэрэглэгч ААНБ, айл өрх, хэрэглэгчдийн 50%-ийг  2017.09.16-ны өдрөөс дулааны эрчим хүчээр хангаж эхлээд байна. Зарим хэрэглэгчдийн хувьд шинэчлэлтийн ажилтай холбогдон 2017.10.01-ний өдрөөс эхлэн дулааны эрчим хүчээр хангана. 

Үүнд:

Шинэ дарханы 1, 6, 5-р хорооллын 4-р байрнаас бусад бүх байрууд, Мангирт, Их сургуулийн гудамж, 2-р хорооллын хувийн орон сууцны барилгуудад дулаан залгасан.

 

Шинэ Дарханд байрлалтай 5 сургуулиас 4, 10 цэцэрлэгээс 9 цэцэрлэгийг дулааныг залгаад байна.

 

Шинэ Дарханд байрлалтай нийт хэрэглэгчдийн дулаан залгалтыг ангилбал:

-       Сургууль, цэцэрлэг – 87%

-       НЗОСБ- 98,9%

-       Хувийн орон сууцны барилгууд – 23%

 

Жич: НЗОСБ-ууд СӨХ-ын шугам тоноглол, айл өрхийн гэмтлээс шалгаалан дулаан залгагдаагүй байна.

Сургууль цэцэрлэгийн хувьд ОИЦ-ын “А” байр дулааны тоолуур баталгаажуулахаар УБ явуулсан, 10-р цэцэрлэг  залгагдаагүй байгаа. 


Шинэ мэдээ
2018-11-01 10:35:05
2018-10-17 18:52:32
2018-10-12 19:58:05
2018-10-12 09:02:02
2018-10-08 08:27:40
2018-10-05 17:14:42

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04