Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
ЗАРЛАЛ


Дархан хотын дулаан хангамжийн системийн найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын 136-р тогтоол, ЭХ-ний сайдын 76-р тушаалаар шинэ, хуучин Дарханыг холбосон К14-К27 цэгийн хоорондох ф600 мм-ийн голчтой 2.6 хос км дулааны шугамын өргөтгөлийн ажил 2017.08.15-ны өдрөөс эхэлж байгаатай холбоотойгоор хэрэгцээний халуун усыг 2017.08.19-өөс эхлэн 2017.09.30-ний өдрийг дуустал бүх хэрэглэгчдэд хэсэгчилсэн болон бүрэн хязгаарлалт хийх болсныг мэдэгдэе.

Графикт өөрчлөлт орсон тухай бүр мэдэгдэх болно. 

“ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК

 

 


Шинэ мэдээ
2018-06-04 11:40:24
2018-05-23 16:02:31
2018-05-23 14:42:55
2018-05-22 08:36:27
2018-04-12 13:20:22
2018-03-28 17:31:51

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04