Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
"ДДЦС" ТӨХК-ийн "0" зогсолт

2018.05.21-2018.05.22-ний өдрийг дуустал "ДДЦС" ТӨХК-ийн "0" зогсолттой холбогдуулан "ДДС" ТӨХК-ийн нийт ИТА, албан хаагч, ажилчид дамжуулах болон түгээх сүлжээнд засвар үйлчилгээ болон цэвэрлэгээний ажил хийлээ.

Шинэ мэдээ
2018-08-29 14:05:10
2018-08-06 15:20:07
2018-07-24 10:05:36
2018-06-04 11:40:24
2018-05-23 16:02:31
2018-05-23 14:42:55

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04