Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
АТГ-ын "Иргэн төвтэй соён гэгээрүүлэх өдөрлөг", "Олон нийтийн хяналт ба шударга ёс " сэдэвт өдөрлөг

2019.11.04-ний өдөр Залуучууд театрын зааланд АТГ-ын "Иргэн төвтэй соён гэгээрүүлэх өдөрлөг", "Олон нийтийн хяналт ба шударга ёс " сэдэвт өдөрлөгт "Дарханы дулааны сүлжээ" ТӨХК нийт 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллалаа. Уг өдөрлөгөөр иргэдэд үйл ажиллагаагаа танилцуулж , дулааны төлбөр тооцоо хийж, дуудлага болон санал хүсэлтийг хүлээн авч оролцлоо.

Шинэ мэдээ
2020-01-15 15:33:37
2020-01-15 15:31:38
2020-01-08 10:44:39
2019-12-10 13:35:09
2019-12-05 11:42:53
2019-11-05 08:21:06

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04