Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт цахилгаан, дулаан, хот суурины усан хангамж, ариутгах татуургын ажил үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан хэлэлцүүлэг

Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт цахилгаан, дулаан, хот суурины усан хангамж, ариутгах татуургын ажил үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт хэрэглэгчдийн өргөдөл, гомдол хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн байдал, гарч буй хүндрэл, цаашид анхаарах асуудлын талаар үнэн зөв мэдээлэл хүргэх, харилцан туршлага судлах, хэрэглэгчдэд хөнгөн шуурхай үйлчлэх нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх зорилгоор МХГ зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт "Дарханы дулааны сүлжээ" ТӨХК-ийн төлөөлөл оролцлоо.

Шинэ мэдээ
2018-05-22 08:36:27
2018-04-12 13:20:22
2018-03-28 17:31:51
2018-03-27 11:04:32
2018-03-19 08:22:44
2018-03-16 15:46:53

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04