Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
НИЙТ АЖИЛТНУУДЫН ГАМШИГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА, ХУУЛИЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО.

2020.01.14 –ний өдөр “ДДС”ТӨХК-ийн нийт ажилтнуудад компанийн “Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө”-ний танилцуулгыг ХАБЭА-н инженер П.Эрдэнэчимэг, Гамшгийн тухай хууль тогтоомж, дүрэм, журмын сургалтыг Хуулийн зөвлөх Р.Батжаргал нар явуулж, нийт ажилтнуудын 90,2% хамрагдлаа.

Шинэ мэдээ
2020-04-03 13:52:54
2020-04-03 13:49:59
2020-03-24 15:48:46
2020-03-17 10:16:44
2020-03-11 15:51:13
2020-03-05 16:09:25

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04