Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
Эрчим хүчний үнэ тарифт дараах өөрчлөлт орж XI/15-наас мөрдөхөөр боллоо.

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2018.10.25-ны өдрийн 314-р тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн дулаан хэрэглэгчдийн дулааны Эрчим хүчний үнэ тарифт дараах өөрчлөлт орж XI/15-наас мөрдөхөөр боллоо.

Шинэ мэдээ
2019-06-12 07:36:55
2019-06-07 08:23:42
2019-03-22 09:18:29
2019-03-19 15:07:26
2019-02-11 10:02:07
2019-02-02 16:57:40

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04