Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу нийт ажилтнуудад ХАБЭА-н талаарх хуулийн мэдлэгийг бататгах сургалт орлоо.

2019 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу нийт ажилтнуудад ХАБЭА-н талаарх хуулийн мэдлэгийг бататгах, осол эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чадварыг сайжруулах зорилгоор МХГ-ын улсын байцаагч Энхжинтэй хамтран 2019.10-11-нд явуулав. Сургалтанд 117 ажилтан хамрагдав.

Шинэ мэдээ
2020-04-03 13:52:54
2020-04-03 13:49:59
2020-03-24 15:48:46
2020-03-17 10:16:44
2020-03-11 15:51:13
2020-03-05 16:09:25

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04