Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
Төсөв санхүү
Д/Д Нэрс Үзэх
1 2014 оны санхүүгийн тайлан /менежментийн захидал/
Үзэх
2 Хараат бус аудиторын тайлан
Үзэх
3 2015 оны I улирлын санхүүгийн тайлан
Үзэх
4 2015 оны III улирлын санхүүгийн тайлан
Үзэх
5 2015 оны II улирлын санхүүгийн тайлан
Үзэх
6 2014 оны санхүүгийн тайлан баланс
Үзэх
7 Үндэсний аудитын газарт зөвлөмжийн хариу
Үзэх
8 Төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт зорилтот түвшин
Үзэх
9 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2015 оны төлөвлөгөө, 2015 оны 12-р сарын мэдээ
Үзэх
10 "Дарханы дулааны сүлжээ" ТӨХК-ийн 2016 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан
Үзэх
11 2016 оны III улирлын санхүүгийн тайлан
Үзэх
12 2017 оны санхүүгийн тайлан
Үзэх
13 2018 оны санхүүгийн тайлан
Үзэх
14 2019 оны санхүүгийн тайлан
Үзэх

Шинэ мэдээ
2020-04-03 13:52:54
2020-04-03 13:49:59
2020-03-24 15:48:46
2020-03-17 10:16:44
2020-03-11 15:51:13
2020-03-05 16:09:25

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04