Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
Төсөв санхүү
Д/Д Нэрс Үзэх
1 2014 оны санхүүгийн тайлан /менежментийн захидал/
Үзэх
2 Хараат бус аудиторын тайлан
Үзэх
3 2015 оны I улирлын санхүүгийн тайлан
Үзэх
4 2015 оны III улирлын санхүүгийн тайлан
Үзэх
5 2015 оны II улирлын санхүүгийн тайлан
Үзэх
6 2014 оны санхүүгийн тайлан баланс
Үзэх
7 Үндэсний аудитын газарт зөвлөмжийн хариу
Үзэх
8 Төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт зорилтот түвшин
Үзэх
9 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 2015 оны төлөвлөгөө, 2015 оны 12-р сарын мэдээ
Үзэх
10 "Дарханы дулааны сүлжээ" ТӨХК-ийн 2016 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан
Үзэх
11 2016 оны III улирлын санхүүгийн тайлан
Үзэх
12 2017 оны санхүүгийн тайлан
Үзэх

Шинэ мэдээ
2020-04-03 13:52:54
2020-04-03 13:49:59
2020-03-24 15:48:46
2020-03-17 10:16:44
2020-03-11 15:51:13
2020-03-05 16:09:25

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04