Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
Худалдан авалт
Д/Д Нэрс Үзэх
1 "ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ"ТӨХК-ИЙН 2016 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үзэх

Шинэ мэдээ
2017-08-16 14:19:00
2017-08-16 14:04:15
2017-08-16 07:53:52
2017-07-05 16:28:20
2017-06-16 10:24:43
2017-06-02 11:50:36

Онцлох мэдээ
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04