Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
Худалдан авалт
Д/Д Нэрс Үзэх
1 "ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ"ТӨХК-ИЙН 2016 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үзэх
2 ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭТӨХК-ИЙН 2017 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үзэх
3 ДДС-01/2017 Шатахуун, шатах тослох урилга 2017.02.06
Үзэх
4 ДДС-02/2017 Дулааны сүлжээний ган хаалт урилга 2017.03.13
Үзэх
5 ДДС-03/2017 Дулааны сүлжээний ган хоолой урилга 2017.04.17
Үзэх
6 ДДС-04/2017 ХАБЭА-н гутал, хувцас, багаж хэрэгсэл, хор саармагжуулах эм хэрэгсэл, тусгай хэрэгсэл урилга 2017.04.14
Үзэх
7 ДДС-А1/2017 Шинэ, хуучин Дарханыг холбосон (к14-27 дугаар цэгийн хооронд) 2ф600мм голчтой 2.6 хос км дулааны шугамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил урилга 2017.06.14
Үзэх
8 ДДС-А2/2017 380-н айл, багш нарын байр, цэргийн ангийн I-р 30 айлуудад хэрэгцээний халуун усны ялтсан халаагчийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, суурилуулах ажил урилга 2017.08.08
Үзэх
9 ДДС/А3-2017 Насос станц №2-т цахилгааны нөөц эх үүсвэр дизель генератор нийлүүлж, суурилуулах 2017.10.02
Үзэх
10 ДДС-05/2017 3 ТН-ЫН ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧ АВТОКРАН НИЙЛҮҮЛЭХ 2017.10.02
Үзэх

Шинэ мэдээ
2020-04-03 13:52:54
2020-04-03 13:49:59
2020-03-24 15:48:46
2020-03-17 10:16:44
2020-03-11 15:51:13
2020-03-05 16:09:25

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04