Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
Авлигын эсрэг төлөвлөгөө
Д/Д Нэрс Үзэх
1 “Дарханы Дулааны Сүлжээ” ТӨХК-ийн 2016 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Үзэх

Шинэ мэдээ
2018-10-17 18:52:32
2018-10-12 19:58:05
2018-10-12 09:02:02
2018-10-08 08:27:40
2018-10-05 17:14:42
2018-10-01 16:08:14

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04