Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Д/Д Нэрс Үзэх
1 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Үзэх
2 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан
Үзэх
3 Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөр
Үзэх
4 Авлигын эсрэг хууль
Үзэх
5 ХАСУМ хянасан хариу
Үзэх
6 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Үзэх
7 2019 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.
Үзэх
8 2019 оны үйл ажиллагаан тайлан
Үзэх

Шинэ мэдээ
2020-04-03 13:52:54
2020-04-03 13:49:59
2020-03-24 15:48:46
2020-03-17 10:16:44
2020-03-11 15:51:13
2020-03-05 16:09:25

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04