Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛ
Д/Д Нэрс Үзэх
1 2017 ОНЫ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үзэх
2 2018 ОНЫ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Үзэх
3 ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН 2015 ОНЫ 2-Р САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН 18 ТООТ ТУШААЛ
Үзэх

Шинэ мэдээ
2018-08-29 14:05:10
2018-08-06 15:20:07
2018-07-24 10:05:36
2018-06-04 11:40:24
2018-05-23 16:02:31
2018-05-23 14:42:55

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04