Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хуулийн талаар мэдээлэл сургалт явууллаа.

2018.08.27-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг, шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөх газруудтай хамтран компанийн ИТА болон орлогын байцаагч, шуурхай үйлчилгээний хэсгийн ажилтнуудад үндэсний хөтөлбөр болон хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хуулийн талаар мэдээлэл сургалт явууллаа.

Шинэ мэдээ
2019-06-12 07:36:55
2019-06-07 08:23:42
2019-03-22 09:18:29
2019-03-19 15:07:26
2019-02-11 10:02:07
2019-02-02 16:57:40

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04