Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

“ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ” ТӨХК-ИЙН БҮТЭЦ

“ДДС” ТӨХК нь бүтэц зохион байгуулалтын хувьд  8 алба, хэлтэс, ИТА 36, албан хаагч 38, ажилчид 106. Нийт ажиллагсдын 33,1%-ийг эмэгтэйчүүд /57 ажилтан/, 47,2%-ийг 35 хүртэлх насны залуучууд /85 ажилтан/ эзэлж байна.

ТУЗ-ын 2016 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн 49 дугаар тогтоолоор Компанийн удирдлага, зохион байгуулалтын бүтцийг шинэчлэн батлуулж, “ДДСТӨХК нь 4 алба, 4 хэлтсийн зохион байгуулалттайгаар 180 ажиллагсадтай ажиллаж байна.

2013.04.01-нээс өмнөх бүтэц:                                          2016.11.03-нээс хойшхи бүтэц:

Удирдлагад -3                                                                          Удирдлага -2

1.    Захиргаа удирдлагын хэлтэс-8                                       1.  Захиргаа удирдлагын хэлтэс -9

2.    Инженерийн алба -14                                                       2.  Инженерийн алба -17

3.    Дамжуулах алба -31                                                         3.  Засварын алба -51    

4.    Ашиглалтын I алба -21                                                     4.  Ашиглалтын алба -47

5.    Ашиглалтын II алба -17                                                    5.  Дотоод хяналтын мониторингийн хэлтэс -6      

6.    Санхүү бүртгэлийн хэлтэс -7                                           6.  Санхүү бүртгэлийн хэлтэс-7

7.    Шуурхай үйлчилгээний алба -22                                     7.  Гэрээ борлуултын алба -23

8.    Борлуулалтын хэлтэс -21                                                8.  Хангамжийн хэлтэс -18

9.    Хангамж үйлчилгээний хэлтэс -25                                  

Нийт 169 ажилтан                                                              Нийт 180 ажилтан

 

 

 

2013

2014

2015

2016

Нийт ажилтны тоо

175

175

180

180

Ажлын байрны тоо

63

63

64

65Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 15 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт Оюу толгой ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан ус, дулаан дамжуулах төвийн барилга, тоног төхөөрөмж, гадна дулааны шугам сүлжээг ТӨХ-ны 2013.06.19-ний өдрийн 407 дугаар тогтоолоор “Дарханы Дулааны Сүлжээ” ТӨХК-ийн өмчлөлд шилжүүлсэн тул тус обьектод ажиллах 4 насосны ээлжийн машинчийн орон тоог шинээр бий болгосон.

 


Шинэ мэдээ
2020-04-03 13:52:54
2020-04-03 13:49:59
2020-03-24 15:48:46
2020-03-17 10:16:44
2020-03-11 15:51:13
2020-03-05 16:09:25

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04