Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
"ДДС" ХК-ИЙН 2017 ОНЫ 08-Р САРЫН 15-НЫ БАЙДЛААР ӨВЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ, ИХ ЗАСВАР,ТЗБАХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙСЭН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ


“Дарханы дулааны сүлжээ” ТӨХК нь 2017-2018 оны өвлийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд зохион байгуулалтын 22, техникийн 36 нийт 58 ажил төлөвлөснөөс 2017.08.15-ны байдлаар бүрэн хэрэгжсэн 42, хэрэгжих шатандаа яваа 16 ажил байна. Төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 72%. 
Их засвараар 476.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий 6 зүйл 36 ажил төлөвлөж урьдчилсан байдлаар 250.66 сая төгрөгийг зарцуулж 83.7%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.ТЗБАХ-ээр 411.37 сая төгрөгийн өртөг бүхий 15 ажил хийхээр төлөвлөж 4 ажил хийгдсэн. 34.3%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Хөрөнгө оруулалтаар 16 нэр төрлийн 177.8 сая төгрөгийн хөрөнгө худалдаж авахаар төлөвлөснөөс 11 төрлийн 36.7 сая төгрөгийн хөрөнгө худалдаж авсан. Биелэлт 64%-тай байна. Их засвар, ТЗБАХ, ХО-аар хийх ажлын биелэлт 68%-тай байна.


Шинэ мэдээ
2018-06-04 11:40:24
2018-05-23 16:02:31
2018-05-23 14:42:55
2018-05-22 08:36:27
2018-04-12 13:20:22
2018-03-28 17:31:51

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04