Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
Д/Д Хууль, дүрэм журмын нэр Батлагдсан огноо
1 Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм
2 Эрчим хүчний шугам шүлжээг хамгаалах дүрэм
3 "ДДС" ТӨХК болон хэрэгэлэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм
4 Компанийн дүрэм
5 "ДДС" ТӨХК-ийн ажилтнуудын ёс зүйн дүрэм
6 ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ ДҮРЭМ
7 Засгийн газрын 2017 оны 274 дүгээр тогтоол Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр
8 ЭХЗХ-ны Аж ахуйн харилцааны дүрэм 2018 оны 292 дугаар тогтоол

Шинэ мэдээ
2020-01-15 15:33:37
2020-01-15 15:31:38
2020-01-08 10:44:39
2019-12-10 13:35:09
2019-12-05 11:42:53
2019-11-05 08:21:06

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04