Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
Д/Д Хууль, дүрэм журмын нэр Батлагдсан огноо
1 Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжын угсралтын ажлыг ашиглалтанд оруулах журам 2002/05/10
2 Дулааны эрчим хүчний төлбөр тооцооны журам
3 ЭХЗХ-ны Дулаан дамжуулах, түгээх сүлжээний холболтын журам 2018 оны 290 дүгээр тогтоол
4 ЭХЗХ-ны Тусгай зөвшөөрлийн аж ахуйн харилцааны дүрэм 2019 оны 181 дүгээр тогтоол

Шинэ мэдээ
2020-01-15 15:33:37
2020-01-15 15:31:38
2020-01-08 10:44:39
2019-12-10 13:35:09
2019-12-05 11:42:53
2019-11-05 08:21:06

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04