Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    
Техникийн нөхцөл хүссэн хэрэглэгчдийн жагсаалт
ААНБ, Иргэд Байршил Утга Шийдвэрлэсэн Огноо
1 Улаанбаатар гурил ХХК Дархан сум, 13-р баг Өмнөд үйлдвэриын районд Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.03.22
2 Иргэн Х.Латифын үйлчилгээний төв Дархан сум, 7-р баг, Мөнх цаст хоршооны дэргэд Техникийн нөхцөл хүсэх Нэвтрүүлэх чадвар хүрэлцэхгүй. Иргэн Янжмаатай шугамаас холбох зөвшөөрөл авах. 2019.03.22
3 "Зоригт ирээдүй" ХХК-ийн 84 айлын орон сууцны барилга Дархан сум, 16-р баг 1-р хороолол 10 байрны урд талд Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.03.22
4 Дархан-Уул аймгийн 5-р багийн гэр хороолол Дархан сум, 5-р ТМС-ийн толгой Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.03.07
5 Аймгийн ЗДТГазар 11,12 багийн төвийн барилга Дархан сум, 9-р баг 4-1-р байрны зүүн талд Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.03.07
6 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний төв Дархан сум, 5-р Ахмадын хорооны дэргэд Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.03.07
7 ДУА ЗДТГ Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хөгжлийн төв Дархан сум, 15-р баг 14-р хороолол Техникийн нөхцөл хүсэх Бичиг баримтын бүрдэл дутуу 2019.03.22
8 150 хүүхдийн цэцэрлэг Дархан сум, 15-р баг зэвсэгт хүчний 322 ангийн зүүн талд Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.03.22
9 Гэрлэх ёслол хэндэтгэлийн өргөө Дархан сум, 8-р баг Манхан толгой Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.03.22
10 Иргэн Н.Сэлэнгэ амины орон сууцны барилга Дархан сум, 10-р баг 23-р хороолол 1-10 тоот Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.03.22
11 Иргэн Б.Нямбаяр амины орон сууцны барилга Дархан сум, 10-р баг 23-р хороолол 1-8 тоот Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.03.22
12 Иргэн М.Түмэнбаяр бетон эдлэл явган замын хавтан үйлдвэрлэх барилга Дархан сум, 13-р баг Өмнөд үйлдвэриын районд Техникийн нөхцөл хүсэх Хятадын төмрийн үйлдвэрийн шугамаас авах тул зөвшөөрөл авах 2019.03.22
13 Иргэн Д.Баярсайхан 80 айлын орон сууцны барилга Дархан сум, 10-р баг 5-р хороолол Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.03.22
14 Иргэн Х.Алтанхуяг амины орон сууцны барилга Дархан сум, 14-р баг 2-р хороолол Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.03.22
15 Өрөхтийн оргил ХХК-ийн Үйлдвэрийн барилга Дархан сум, 4-р баг Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.03.22
16 СИГМА-ЭС ХХК 20 айлын орон сууцны барилга Дархан сум, 14-р баг 2-р хороолол Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.03.22
17 Иргэн С.Гантулга амины орон сууцны барилга Дархан сум, 13-р баг 1-р хороолол ИСГ-2-26в Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.03.22
18 Иргэн Э.Оюун амины орон сууцны барилга Дархан сум, 10-р баг 23-р хороолол 2-5 тоот Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.03.22
19 Шинэ алхам сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор Дархан сум, 12-р баг 14-р хороолол Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.03.22
20 24-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга Дархан сум, 12-р баг 14-р хороолол Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.03.22
21 6.7-р багийн Ус дулаан дамжуулах төвүүд Дархан сум, 6.7-р баг Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.03.22
22 Э.Ганзориг хувийн орон сууцны барилга Дархан сум, 10-р баг 23-р хороолол 5-р хэсэг 4 тоот Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.04.25
23 Д.Дүгэрсүрэн Хариг төвийн Б байр Дархан сум, 7-р баг, Мөнх цаст хоршооны дэргэд Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.04.25
24 Г.Цэрэннамжилын хувийн орон сууцны барилга Дархан сум, 10-р баг 23-р хороолол 5-р хэсэг 4 тоот Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.04.25
25 Иргэн Х.Латифын үйлчилгээний төв Дархан сум, 7-р баг, Мөнх цаст хоршооны дэргэд Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.04.25
26 М.Дулмаа үйлчилгээний барилга Дархан сум, 6-р баг ханжаргалан 8-р гудамж 2б тоот Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн боломжгүй шугам байхгүй. 2019.04.25
27 М.Ганбатын хувийн орон сууц, гараашийн барилга Дархан сум, 15-р баг Амины орон сууцны Техникийн нөхцөл хүсэх Дахин судлах шаардлагтай. 2019.04.25
28 Иргэн П.Батдоржын хувийн орон сууцны барилга Дархан сум, 6-р баг 23-р хороолол 1-8 тоот Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.04.25
29 ЭТҮГЭНГРУПП ХХК үйлчилгээний барилга Дархан сум, 13-р баг Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.04.25
30 М.Мөнхзулийн үйлчилгээний барилга Дархан сум, 14-р баг 2-р хороолол Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.04.25
31 Дархан-Өргөө полетехникийн коллеж сургуулийн өргөтгөлийн барилга Дархан сум, 13-р ХААИС-н баруун талд Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.05.22
32 Дархан Бид ХХК-н Бид эмнэлэгийн Дархан сум, 13-р баг, Үйлдвэрчиний 1-10 тоот Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.05.22
33 Иргэн Баясгалангийн Эрүүл мэндийн байгууллага Дархан сум, 13-р баг Техникийн нөхцөл хүсэх МSC ХХК-с зөвшөөрөл авах 2019.05.22
34 Иргэн Түмэндэмбэрэл Аз Хур ХХК Цайны газар дэлгүүрийн барилга Дархан сум, 7-р баг Майхант 5-66а Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.05.22
35 Дархан арьс ширний цогцолбор "ОНӨ" ХХК-нийн Арьс шир хөнгөн үйлдвэрлэлийн барилга Хонгор сум, 1-р баг Арьс шир хөнгөн үйлдвэрлэл барилга Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.05.22
36 Иргэн Батсайханы хувийн орон сууцны барилга Дархан сум, 14-р баг 2-р хороолол Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.05.22
37 Иргэн Т.Нэргүй хувийн орон сууцны барилга Дархан сум, 14-р баг 2-р хороолол Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.05.22
38 Иргэн Түмэндэмбэрэл 16-н айлын орон сууцны барилга Дархан сум 8-р баг 17-р хороолол үйлчилгээний барилга Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.05.22
39 Иргэн Ганжууржавын Мод үржүүлгийн газарын барилга Дархан сум 14-р баг Аймгийн ЗДТГ-ын баруун талд мод үржүүлгийн барилга Техникийн нөхцөл хүсэх Урд техникийн нөхцөлийн шаардлага биелүүлэх. 2019.05.22
40 Иргэн Т.Байгалмаа 1 давхар ажилчдын байр Дархан сум 4-р баг 18-р сургуулийн зүүн талд Зоорийн барилга Техникийн нөхцөл хүсэх Өөр огтолгооны цэг судлах шаардлага гарсан. 2019.05.22
41 Иргэн Д.Ууганбаярын амины орон сууцны барилга Дархан сум 10-р баг 23-р хороолол амины орон сууцны барилга Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.05.22
42 Иргэн В.Уранчимэгийн амины орон сууцны барилга Дархан сум 10-р баг 23-р хороолол 1-р хэсэг 14 тоот амины орон сууцны барилга Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.05.22
43 Иргэн Н.Ганбатын амины орон сууцны барилга Дархан сум 10-р баг 23-р хороолол 1-р хэсэг 16 тоот амины орон сууцны барилга Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.05.22
44 Иргэн Ш.Баярбаатарын амины орон сууцны барилга Дархан сум 10-р баг 25-р хороолол 5-р хэсэг Амины орон сууцны барилга Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.05.22
45 Д.Цагаандалай амины орон сууцны барилга Дархан сум, 10-р баг 25-р хороолол 9-р хэсэг 24 тоот Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.05.22
46 Иргэн Д.Суурь амины орон сууцны барилга Дархан сум 15-р баг, Мангирт 1-р хэсэг 7 тоот Амины орон сууц Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.05.22
47 Иргэн Н.Сурмаажавын байшин Дархан сум 15-р баг, Мангирт 1-р хэсэг 7Б тоот байшин Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.05.22
48 Иргэн С.Базарсадын Амины орон сууцны барилга Дархан сум 15-р баг, Мангирт 1-р хэсэг 10-р гудамж 9 тоот Амины орон сууц Техникийн нөхцөл хүсэх Техникийн нөхцөл олгосон. 2019.05.22

Шинэ мэдээ
2019-06-12 07:36:55
2019-06-07 08:23:42
2019-03-22 09:18:29
2019-03-19 15:07:26
2019-02-11 10:02:07
2019-02-02 16:57:40

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04