Дархан Дулааны Сүлжээ ТӨХК
ДАРХАНЫ ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ
ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
    Дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн урагшилж, дулааны эрчим хүчийг хамгийн бага алдагдалтайгаар түгээж, хэрэглэгчээ дээдэлсэн чанартай үйлчилгээ үзүүлнэ.    

 ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ХҮСЭЖ БУЙ ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД НЬ ДАРААХЬ МАТЕРИАЛЫГ БҮРДҮҮЛНЭ

1. Албан бичиг, өргөдөл

2. Техникийн нөхцөл олгогчоос өгсөн тодруулах хуудсын бүрдэл. /Нэгдүгээр хавсралт/

3. Тухайн нутаг дэвсгэрт зориулж гаргасан Засагдаргын "Барилгын байршил тогтоож, газар ашиглуулах эрх олгох" тухай захирамж, шийдвэр

4. Мэргэжлийн комиссын хурлын шийдвэр буюу байршлын схем

5. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар

6. Дулааны ачаалал, хэрэглээг тооцсон тоо хэмжээ

7. Ажлын хэсэг нь захиалагчаас ирүүлсэн барилга, обьектын дулааны ачаалал, байршил, шугам сүлжээнд холбох хүсэлтийг газар дээр нь судалж, дулааны сүлжээний ойрын болон

хэтийн төлөвлөлтийн нөхцөл байдалтай уялдуулж, төвлөрсөн дулаан хангамж бүхий хот, аймгийн төвийн хэтийн төлөв, инженерийн тооцоо судалгааг үндэслэсэн иж бүрдэл техник-

технологийн дүгнэлтийг гаргана.


Шинэ мэдээ
2020-04-03 13:52:54
2020-04-03 13:49:59
2020-03-24 15:48:46
2020-03-17 10:16:44
2020-03-11 15:51:13
2020-03-05 16:09:25

Онцлох мэдээ
2017-09-15 18:43:42
2016-02-29 08:45:32
2015-09-09 16:30:04