ГЭРЭЭ БОРЛУУЛАЛТЫН АЛБА

Гэрээ борлуулалтын алба

Гэрээ борлуулалтын алба нь ДЭХ-ээр хангах, хэрэглэх  гэрээ байгуулах, борлуулалтын орлого төлөвлөх, нэхэмжлэлийн дагуу орлого цуглуулж компанийн зорилтот түвшинг ханган биелүүлэх, эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлэх  үүрэгтэй санхүү, техникийн нэгж юм.

Back to top button
Close