ЗАСВАРЫН АЛБА

Засварын алба

Засварын алба нь дулаан дамжуулах, түгээх сүлжээ, насос станц, дулаан хуваарилах төвүүдийн шугам тоноглол, хаалт арматурын засвар, шинэчлэлт, угсралт, ашиглалтын хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж, дулааны эрчим хүчийг хэрэглэгчдэд дамжуулан түгээх ажлыг хариуцан ажиллах үндсэн үүрэг бүхий “ДДС” ТӨХК-ийн техникийн нэгж юм.

Back to top button
Close