ХЭМЖҮҮР АВТОМАТИКИЙН АЛБА

Хэмжүүр автоматикийн алба

Хэмжүүр автоматикийналба нь Стандартчилал чанарын баталгаажуулалт хэмжилзүйн үйл ажиллагааг хангуулах, компанийн технологийн процессын хэмжих хэрэгсэл, цахилгаан тоноглол, эргэх механизм, автомат тоног төхөөрөмжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах зорилготой “ДДС” ТӨХК-ийн техникийн нэгж юм.

Back to top button
Close